Portugalsko

Portugalsko je zemí rozprostírající se v jihozápadním koutu evropského světadílu. Tento "menší bratr" svého "většího a staršího" španělského souseda se nachází v západní části Pyrenejského poloostrova. Vody Atlantského océánu obepínají pevninu ze západní i jižní části země. Součástí Portugalské republiky jsou i ostrovy tracené ve vodách Atlantiku Azory a Madeira.

Název Portugalsko pochází z římského označení Portus Cale, které označovalo původní osadu v ústí řeky Douro. Později pouze jenom Cale, která se nacházela u ústí řeky Douro do Atlanského oceánu, později zde vyrostlo druhé největší město Portugalska, které dnes nese název Porto (OPorto).

V průběhu Druhé punské války, kolem roku 200 př.n.l., po porážce Kartága získali oblast kolem řeky Douro pod svou správu Říman. Vizigótské kmeny, jež osídlovali tuto oblast v průběhu středověku přejmenovali tuto oblast na Portucale, z něhož později vzniklo Portugale čili Portugalsko. Nicméně až do 9. století území Portucale představovalo pouze oblast mezi řekami Douro a Minho, tedy dnešní nejsevernější provincie Minho.

Tyto stránky se budou v budoucích dnech, týdnech a měsících snažit představit krásy a pozoruhodosti Portugalska, zejména pak jeho severní oblasti.

Klíčová slova:

Fotogalerie k příspěvku: